Công ty TNHH Công nghệ ALOHA tham gia góp ý đề án Đổi mới sáng tạo

Công ty TNHH Công nghệ ALOHA tham gia góp ý đề án Đổi mới sáng tạo

Hiện nay, được biết Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và trình HĐND tỉnh Khóa XVII, kỳ họp thứ 7 xem xét ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 và những năm tiếp theo, doanh nghiệp là một trong những đối tượng được xem xét thủ hưởng từ các chính sách này, doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến góp ý và Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Đề án, việc ban hành nghị quyết này là rất cần thiết nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Kỳ vọng của doanh nghiệp khi nghị quyết được ban hành: qua nghiên cứu Dự thảo Nghị quyết, doanh nghiệp nhận thấy các chính sách trong nghị quyết tương đối đầy đủ và đồng bộ để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ vấn đề hỗ trợ đào tạo tập huấn, cơ sở hạ tầng – kỹ thuật; tổ chức và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… đến hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn đo lường chất lượng… Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, tài trợ, cho vay vốn triển khai dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…
Trong đó với chúng tôi là một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đặc biệt quan tâm và kỳ vọng đối với chính sách hỗ trợ việc lập trình các phần mềm góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh và hỗ trợ ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, kỹ thuật mới của cách mạng công nghiệp 4.0 tôi tin tưởng rằng với việc ban hành nghị quyết này, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.
Trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: http://baohatinh.vn/chinh-tri/cu-tri-mong-doi-gi-o-ky-hop-thu-7-hdnd-tinh-ha-tinh-khoa-xvii/158090.htm


Địa chỉ: QL1A, xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh,tỉnh Hà Tĩnh MST: 3002076313 Bởi: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Cấp ngày: 06/07/2017 Hotline: 0963269655 Email: aloha.giamdoc@gmail.com Website: www.alohatech.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0963269655